✎DBMS (Database Management System) – systém řízení báze dat

By | 1.2.2017

DBMS (Database Management System) v překladu systém řízení báze dat , obvykle se používá zkratka DBMS nebo SŘBD je univerzální označení pro software, který tvoří mezivrstvu mezi aplikacemi a uloženými daty. Jeho úlohou je efektivně pracovat s velkým množstvím dat, musí být schopen data ukládat, modifikovat, mazat a provádět dotazy. DBMS pro relační databáze se někdy označuje jako RDBMS.


Systém řízení báze dat – SŘBD
– rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty
– uživatel nezná skutečný způsob uložení a zabezpečení dat
– uživatel zadá jen požadavky, SŘBD generuje konkrétní diskové
– operace pro získání dat.

Konkrétní aplikace SŘBD(programy)
• Access, Oracle, MSSQL, MySQL, DB2, Oracle Database, PostgreSQL, dBASE, FoxPro, Firebird

 


Úkoly SŘBD


Správa transakcí
– Zpracování v databázi nemusí probíhat po jednotlivých příkazech, ale po blocích
• Dovoluje uzavírat více logicky souvisejících příkazů do jediné atomické operace
– Umožní ochránit databáze proti nekonzistenci dat
• např. chyba hardware, pád systému, souběžné operace, …
Transakce
– logická posloupnost operací, které se promítnou do databáze
jako celek nebo se nepromítnou vůbec
Správa přístupu k datům
– přístup k fyzickému souboru s daty je možné pouze
prostřednictvím SŘBD systému, nikoli přímo.
Správa přístupu uživatelů k datům
– ochrana dat před neoprávněným přístupem
– je umožněn přístup více uživatelů
Podpora dotazovacího jazyka
– dotazy nemusí být známy předem
– uživatel může zadat parametry dotazu
• dotazy lze libovolně měnit

 


Příklad transakce


Operace převodu z účtu na účet
– TRANSAKCE Převod se skládá z kroků:
  1. zaznamenání převodu na účtu „odkud“
  2. zaznamenání převodu na účtu „kam“
  3. aktualizace zůstatku účtu „odkud“
  4. aktualizace zůstatku účtu „kam“
– Pokud SŘBD podporuje transakce, zajistí, že transakce proběhne celá nebo se data vrátí do původního stavu
– Bez transakcí se lze obejít, ale pak je potřeba aplikaci ošetřit na úrovni tzv. aplikační logiky
• DB ACCESS transakce nepodporuje !!!
Vždy se musí peníze z jednoho účtu odečíst a na druhý přičíst, nikdy nesmí dojít k tomu, že peníze jsou odečteny a nejsou přičteny


 DATABÁZOVÝ SYSTÉM = SŘBD + DATABÁZE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *